SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. KSIĄŻĄT RACIBORSKICH W RACIBORZUgodloherb kolor

30.04. uczniowie klas początkowych przystąpili do szkolnego konkursu dla klas II pn. „Mistrz rozrywek umysłowych”. Eliminacje szkolne pozwoliły wyłonić zwycięzców, którzy wezmą udział w powiatowym konkursie o tej samej nazwie.  W konkursie wzięło udział 16 dzieci, które zmagały się z zadaniami o różnym stopniu trudności. Dzieci rozwiązywały sudoku, rysowały do dyktanda graficznego, układały obrazek z części tangramu, rozwiązywały zadania logiczne.                                                                                                                                                                 

Największą ilość punktów i I miejsce zdobył uczeń klasy IIa- Michał Łoziński, II miejsce przypadło Szymonowi Miketiukowi z IIb, a III miejsce zajęła Weronika Sykulska z IIa.

Dwóch najlepszych czyli Michał Łoziński i Szymon Miketiuk walczyć będą 8.05. na szczeblu powiatowym.

Szkoła na Facebooku
Kanał filmowy
Google+