herb kolor
godlo
PONIEDZIAŁEK

9.00-13.30

WTOREK

8.00-11.30/12.35-13.05

ŚRODA

8.00-13.30

CZWARTEK

8.00-12.30

PIĄTEK

8.00-11.30

 
 
 
 
7.50-8.50 k-k III b, IV b   9.00-13.30

 • rozmowy               i spotkania                   z uczniami,
 • zajęcia w klasach


7 l- 13.30-14.30

Zajęcia rewalidacyjne VI c

8.00-11.30

 • konsultacje z rodzicami,
 • rozmowy i spotkania                   z uczniami,
 • zajęcia w klasach


5l 11.35-12.35

Zajęcia Rewalidacyjne VI c12.35-13.05

 • rozmowy i spotkania                   z uczniami,
10.00 – 12.00

Pierwszy wtorek miesiąca –

Udział w posiedzeniu

Zespołu Interdyscyplinarnego

na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej

w Raciborzu7.50-8.50 Zajęcia socjoterapeutyczne III c9.00-12.30

 • rozmowy i spotkania                 z uczniami
 • zajęcia w klasach


6l- 12.30-13.30 zajęcia socjoterapeutyczne II b7l- 13.30-14.30 zaj. k-k kl. VI a

8l- 14.30-15.30 k-k   VI b,

VI c co 2 tyg.

10.00 – 12.00

Pierwsza środa miesiąca – udział           w szkoleniu na terenie PPP                       w Raciborzu

 • zajęcia w klasach,
 • rozmowy indywidualne             z uczniami


3l- 9.50-10.35 Terapia Psychologiczno-pedagogiczna kl. II a  4l- 10.50-11.35 Terapia psychologiczno-pedagogiczna kl. IV a

6l. 12.30.13.30

Zajęcia rewalidacyjne Va7l 13.30-14.30

Zajęcia rewalidacyjne III a    7.00-8.00 konsultacje dla rodziców-społecznie8.00-11.30

 • konsultacje                           z rodzicami,
 • rozmowy                        i spotkania                 z uczniami,
 • zajęcia                     w klasach


5l 11.40-12.40

Zajęcia rewalidacyjne klasa V a

 

Konsultacje z rodzicami po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu w dniach : poniedziałek, wtorek, środa i piątek

Pedagog szkolny: Lilianna Zolisz, tel. 415-08.25
edukacja_prawnaZnajomość prawa i kultura prawna stają się obecnie podstawą funkcjonowania świadomego obywatela. W związku z tym uczniowie klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu rozpoczęli swoją pierwszą edukację prawną. Organizatorem i pomysłodawcą kącików prawnych w naszej szkole jest pedagog Lilianna Zolisz. Spotkała się ona z uczniami szkoły na gościnnie udostępnionej auli Gimnazjum nr 3, gdzie podczas prezentacji multimedialnej i w czasie pogadanki wyjaśniła uczniom założenia działalności kącików prawnych. Edukacja prawna w szkole ma na celu uświadomienie uczniom ich uprawnień oraz powinności względem drugiego człowieka. Zadaniem edukacji prawnej w szkole jest przywrócenie ważności zasad, wartości moralnych, autorytetu osób dorosłych, tak nauczycieli jak i rodziców. Zajęcia te mają przede wszystkim za zadanie wesprzeć rolę wychowawczą szkoły, a tym samym stworzyć ją miejscem bezpiecznym dla uczących się w niej dzieci. Kąciki prawne podniosą świadomość uczniów w zakresie własnych praw i obowiązków oraz rozwiną umiejętność podejmowania decyzji, mających późniejsze konsekwencje dla samych uczniów jak i społeczeństwa. Poprzez taką edukację uczniowie naszej szkoły będą usprawniali swoje kompetencje społeczne i obywatelskie uznane przez Światową Organizację Zdrowia oraz Parlament Europejski za podstawowe umiejętności życiowe.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) jest państwową jednostką budżetową podległa Ministrowi Zdrowia i działającą na mocy art. 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej  głównym celem  działania jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Na stronie PARPA znajdziecie Państwo: akty prawne dotyczące problemów alkoholowych, materiały informacyjno-edukacyjne, porady oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

http://www.parpa.pl/ 

Uzależnienia

Pod tym adresem znajdą Państwo Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia. 

Zamieszczone w zakładce zdrowie i profilaktyka informacje, dotyczą problemu uzależnień, przede wszystkim od tytoniu, alkoholu, narkotyków i hazardu. 

 http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/uzaleznienia

Poradnikzdrowie.pl - Nałogi

Poradnik Zdrowie to publikacje dotyczące zdrowia, dbałości o zdrowie oraz porady specjalistów  w zakresie problematyki zdrowia min. logopedy, endokrynologa, dietetyka oraz wielu innych. W zakładce nałogi znajdą Państwo problematykę uzależnień wśród dzieci i młodzieży, sposoby rozpoznawania, zapobiegania oraz przyczyny sięgania po używki przez  dzieci i młodzież.

 http://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/nalogi/

Kajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Pod tym adresem znajdziecie Państwo informacje dotyczące zakresu działań Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, którego celem głównym jest wdrażanie i koordynowanie krajowej polityki przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanej na ograniczanie używania środków odurzających i substancji psychotropowych.

 http://www.narkomania.gov.pl/portal

Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przewdziałaniu narkomanii

Pod wskazanym adresem znajdą Państwo internetowy system Aktów Prawnych obowiązujących w RP.

 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Na stronie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, którego głównym celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie skutkom ich używania tym również niepełnosprawności, znajdą Państwo adresy i nazwy jednostek terenowych/ terenowych towarzystwa.

 http://www.ptzn.org.pl/index.php

Narkomania - internetowy poradnik o narkomanii

prezentuje na swojej stronie interesujące artykuły dotyczące narkomanii, sposobów rozpoznawania uzależnienia w szczególności u dzieci, rady ekspertów jak radzić sobie z nałogiem oraz adresy ośrodków leczenia

http://narkomania.akcjasos.pl/

Dopalacze.info.pl

Prezentujemy Państwu krótki film edukacyjny o dopalaczach. W swojej treści zawiera cenne informacje dotyczące definicji dopalaczy, rodzaju i działania niektórych składników dopalaczy oraz mity i prawdy o dopalaczach.

http://www.dopalaczeinfo.pl/

Policja.pl - Dopalacze

Prezentowana strona Policja. pl zawiera min. wiele cennych informacji na temat dopalaczy, narkotyków jak również aspektów prawnych tego problemu. Na stronie znajdą Państwo również zakładkę Wydział Profilaktyki, gdzie podejmowany jest problem uzależnień, przemocy w rodzinie oraz przestępczości wśród nieletnich.

http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji-i-ruch/aktualnosci/64530,Dopalacze.html,Dopalacze.html

Szkoła Podstawowa nr 18
im. Książąt Raciborskich 
47-400 Racibórz
ul. Ocicka 52

Gościmy

Odwiedza nas 379 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

Szkoła na Facebooku
Kanał filmowy
Google+